Wiadomości branżowe

Jak uchwycić dopasowanie narzędzi skrawających i obrabiarek w precyzyjnej obróbce części - PTCQ

2023-09-15

Dopasowanie narzędzi skrawających do obrabiarek jest jednym z ważnych czynników decydujących o jakości i wydajności precyzyjnej obróbki części. Rozsądny dobór narzędzi może poprawić jakość obróbki i wydłużyć żywotność narzędzia, natomiast narzędzia niedopasowane do obrabiarki mogą prowadzić do problemów, takich jak zmniejszenie dokładności obróbki i uszkodzenie narzędzia. Jak więc uchwycić dopasowanie narzędzi skrawających i obrabiarek?1. Bardzo ważne jest zrozumienie wymagań dotyczących wydajności i przetwarzania obrabiarek. Różne typy obrabiarek mają różne możliwości przetwarzania i charakterystykę, np. obrabiarki CNC, tokarki, frezarki itp. Przy wyborze narzędzia należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak prędkość wrzeciona, siła skrawania i dokładność obróbki obrabiarkę, aby zapewnić, że wydajność narzędzia odpowiada obrabiarce.


2. Wybierz odpowiednie narzędzie tnące w zależności od obrabianego materiału. Różne materiały mają różną twardość, wytrzymałość i wydajność cięcia, dlatego konieczne jest wybranie narzędzia odpowiedniego do materiału. Na przykład w przypadku materiałów o dużej twardości należy wybrać narzędzia ze stopów twardych, natomiast w przypadku obróbki szybkotnącej należy wybrać narzędzia ze stali szybkotnącej lub narzędzia powlekane.


3. Należy także uwzględnić parametry skrawania i parametry geometryczne narzędzia. Parametry skrawania obejmują prędkość skrawania, posuw i głębokość skrawania, które należy rozsądnie dobrać w oparciu o wymagania dotyczące obróbki i wydajność narzędzia. Parametry geometryczne narzędzia skrawającego obejmują liczbę krawędzi skrawających, kąt skrawania, długość skrawania itp., a także muszą być dobrane zgodnie z wymaganiami obróbki i charakterystyką obrabiarki.


4. Zwróć także uwagę na instalację i regulację narzędzi skrawających i obrabiarek. Jakość montażu narzędzia tnącego wpływa bezpośrednio na stabilność i dokładność obróbki. Powinien być ściśle zainstalowany i wyregulowany zgodnie z wymaganiami obrabiarki, aby zapewnić dobrą koordynację między narzędziem tnącym a obrabiarką.


Jednym z kluczy do zapewnienia jakości i wydajności obróbki jest zapewnienie dopasowania narzędzi skrawających i obrabiarek w precyzyjnej obróbce części. Rozumiejąc działanie obrabiarek, wybierając odpowiednie narzędzia skrawające, biorąc pod uwagę parametry skrawania i geometryczne, a także prawidłową instalację i regulację, można osiągnąć najlepsze dopasowanie narzędzi skrawających do obrabiarek, poprawiając wydajność obróbki i spełniając zapotrzebowanie rynku.